Premiekorting tot € 7.000 voor aannemen jongere uitkeringsgerechtigde

Uw onderneming kan volgend jaar een premiekorting toepassen als u dan jonge uitkeringsgerechtigden in dienst neemt. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 in twee jaar.

Komt uw onderneming in aanmerking voor een premiekorting, dan krijgt u een (tijdelijke) korting op het totaal van de premies werknemersverzekeringen die u voor uw werknemers moet betalen.

De premiekorting gaat gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een Werkloosheidswet- of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt uw onderneming in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen. In 2014 is sprake van een ingroeipad. Werkgevers die in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Wel moet het gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw onderneming recht op € 1.750 premiekorting. Uw onderneming heeft daarna recht op € 3.500 premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000 premiekorting in twee jaar.

Overigens: bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder bestaat een vergelijkbare premiekortingsregeling ! Voor verdere uitwerking en advies: uw boekhouder uit Deventer : mail ons of bel 0570 658130.