Salaris directeur grootaandeelhouder (DGA), fictief loon

De DGA is niet geheel vrij bij het vaststellen van zijn eigen salaris. Hier is belastingtechnisch de zgn. gebruikelijk loonregeling van toepassing. In 2013 tenminste € 43.000 per jaar. Als het gebruikelijk loon wordt bepaald op basis van het loon bij vergelijkbare functies, kan hierop de doelmatigheidsmarge van 30% worden toegepast indien en voor zover het loon hierdoor niet lager uitkomt dan € 43.000. Let wel, het salaris van de DGA kan ook bij toepassing van deze systematiek in beginsel niet lager uitkomen dan het loon van de meest verdienende werknemer in de groep. Maar ook: de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak telt mee bij de vaststelling van het gebruikelijk loon! Meer weten neem dan contact met ons op.