Bestuurslid Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als u kosten maakt voor een ANBI, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid als bestuurslid, maar ook als vrijwilliger anderszins, en u kunt die kosten declareren maar hebt dit niet gedaan, dan kunt u die kosten onder voorwaarden aftrekken als gift aan de ANBI. Dit geldt ook als de ANBI niet in staat is de kosten te vergoeden, maar dat volgens maatschappelijke opvattingen wel behoort te doen. Betreft onder voorwaarden ook (niet uitbetaalde) vergoeding voor bestede uren a € 4,50 per uur tot een maximum van € 1.500 per jaar. Meer weten neem dan contact met ons op.