Vervangen gewone giften door periodieke gift

Met ingang van 2014 is het niet langer nodig om voor het vaststellen van een periodieke gift aan een ANBI een notariële akte op te laten maken. Bij een periodieke gift (periodieke uitkering met een looptijd van tenminste 5 jaar) gelden voor de aftrekbaarheid geen drempel- en maximumbedragen: in zijn geheel aftrekbaar. Meer weten neem dan contact met ons op.