Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek optimaliseren

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor deze aftrek. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.

Als u in 2013 investeert voor een bedrag van € 306.931 of minder, dan komt u hiervoor in aanmerking. (zie onderstaande tabel). Bij samenwerkingsverbanden worden de investeringen samengeteld voor toepassing van aftrek per ondernemer.