digitaal

wbso-rda

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarin Agentschap NL is opgegaan, heeft onlangs de Handleiding WBSO-RDA 2014 gepubliceerd.

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

De RDA is bedoeld om naast loonkosten ook kosten en uitgaven voor S&O-projecten te faciliteren. De RDA is een extra aftrekpost op de fiscale winst

Afdrachtvermindering loonheffingen onderwijs vervalt per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Dit betekent dat voortaan achteraf, d.w.z. aan het eind van het school/opleidingsjaar, subsidie moet worden aangevraagd. Geen verrekening meer mogelijk met periodieke afdracht loonheffingen. Aanvraag van de subsidie voor het nu lopend studiejaar uiterlijk 15 september 2014 (digitaal) indienen.

Werkgevers moeten nu dus de gesubsidieerde kosten (langer) voorfinancieren.