loonheffing

Afdrachtvermindering loonheffingen onderwijs vervalt per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Dit betekent dat voortaan achteraf, d.w.z. aan het eind van het school/opleidingsjaar, subsidie moet worden aangevraagd. Geen verrekening meer mogelijk met periodieke afdracht loonheffingen. Aanvraag van de subsidie voor het nu lopend studiejaar uiterlijk 15 september 2014 (digitaal) indienen.

Werkgevers moeten nu dus de gesubsidieerde kosten (langer) voorfinancieren.